Συμμετοχή των γονέων στη λογοθεραπευτική διαδικασία. 

Η γλώσσα αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στην πρώιμη ανάπτυξη ενός παιδιού. Όταν οι πρώιμες γλωσσικές δεξιότητες ενός παιδιού διακυβεύονται, λόγω αναπτυξιακών δυσκολιών, αμφισβητούνται τα πρότυπα γονικής μέριμνας και η εκπαιδευτική παροχή. Ο τρόπος με τον οποίο συνεργάζονται γονείς και επαγγελματίες, για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη παιδιών με γλωσσικές δυσκολίες παρουσιάζει σημαντικό ενδιαφέρον.

 

Η συμμετοχή των γονέων καλύπτει πολλές πτυχές της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας αξιολόγησης, όπου οι γνώσεις των γονέων για το παιδί τους είναι σημαντική πηγή πληροφοριών. Συνήθως, οι γονείς έχουν σταθερή αντίληψη για το ρόλο τους ως υποστηρικτές για τα παιδιά τους, αλλά είναι λιγότερο σίγουροι για την υιοθέτηση ενός ρόλου παρεμβατικού, όταν το παιδί τους παρουσιάζει δυσκολίες στην ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας.

 

Για πολλά χρόνια το πλαίσιο λογοθεραπείας ήθελε τους γονείς να έχουν ρόλο παρατηρητή κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Δεν είναι λίγοι οι γονείς, οι οποίοι εξακολουθούν να πιστεύουν, ότι ο θεραπευτικός ρόλος ανήκει ξεκάθαρα στο λογοθεραπευτή και η δική τους συμβολή στη θεραπευτική διαδικασία είναι ασήμαντη. Παρόλα αυτά, τα τελευταία χρόνια έπειτα από πολυάριθμες μελέτες έχει αποδειχθεί, ότι αυτό δεν ισχύει. Αντίθετα, η συνεργασία ενός λογοθεραπευτή και ενός γονέα συχνά κάνει τη μεγάλη διαφορά στην εξελικτική πορεία του παιδιού. Οι λογοθεραπευτές μπορούν να συμβάλουν σημαντικά σε αυτή τη συνεργασία, καθώς επιτρέπουν στους γονείς να αναλάβουν νέους και ενεργούς ρόλους στο θεραπευτικό πρόγραμμα, ενεργώντας ως πρωταρχικοί παράγοντες αλλαγής για την υποστήριξη της ομιλίας και της γλωσσικής ανάπτυξης του παιδιού τους.

 

Οι γονείς αρχικά μπορεί να εκφράσουν αβεβαιότητα, άγχος ή και κάποια αρνητικότητα σε σχέση με την εμπλοκή τους. Πολλές φορές να αμφισβητήσουν την προσωπική τους εμπλοκή, αλλά και την ικανότητά τους να αναλάβουν έναν τόσο σημαντικό ρόλο. Παρόλα αυτά, οι γονείς είναι οι άνθρωποι, που γνωρίζουν το παιδί καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον και έτσι με την καθοδήγηση ενός έμπειρου λογοθεραπευτή, ο γονέας αποδεικνύεται ένας πολύτιμος σύμμαχος για το τελικό αποτέλεσμα.

 

Υπάρχουν δύο μορφές γονικής συμμετοχής κατά τη διάρκεια της λογοθεραπείας. Από τη μια παίζουν το ρόλο ενός «αξιολογητή» ενημερώνοντας το λογοθεραπευτή για τη γενικότερη πορεία του παιδιού στον κοινωνικό του περίγυρο και από την άλλη «πιάνουν και δουλειά». Ο λογοθεραπευτής θα προτείνει συγκεκριμένες ασκήσεις για το σπίτι που μπορούν να γίνουν ακόμη και στο πλαίσιο καθημερινών οικογενειακών δραστηριοτήτων, όπως είναι το μπάνιο, η βόλτα κ.τ.λ. Ακόμα, είναι δυνατό να προτείνει κάποιες αλλαγές συμπεριφοράς για τη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων στην εξελικτική πορεία του παιδιού. 

 

Με τους παραπάνω δύο τρόπους η λογοθεραπεία γίνεται μέρος της ζωής του παιδιού, δεν περιορίζεται μόνο στο χρόνο των συνεδριών και παράλληλα, εξασφαλίζεται μια πιο θετική στάση απέναντι στο πρόγραμμα. Με αυτόν τον τρόπο, οι γονείς αποκτούν γνώση και κατανόηση της δυσκολίας του παιδιού και είναι πιο ήρεμοι. Έτσι οι γονείς είναι σε θέση να μπορούν να υποστηρίξουν το παιδί τους πιο αποτελεσματικά σε αυτό το ταξίδι.

Ηλιάνα Ταρπίδου

Λογοθεραπεύτρια Msc 

0
Feed

Γράψτε ένα σχόλιο